Lägeskarta för organisationens innovationsklimat

Med genomlysande frågeställningar skapar ni en situationsbild. Den innehåller både kraven från utsidan och de förmågor och resurser ni har på insidan. Bakgrundsfaktorerna för ert förändringsklimat kartläggs i sex dimensioner. Sammantaget ger lägeskartan svaret på om organisationens innovationsförmåga är relevant och väl balanserad.

Omvärldstryck

Verksamhetens omvärldstryck ställer kraven på organisationens innovationsförmåga. Ju högre tryck, desto fortare måste vi utvecklas.

Ledning

Ledningens fokus bedöms på en skala från internt och stabilitetsskapande till externt och förändringsorienterat.

Informationslogik

Informationsflödet i organisationen påverkar både beslutsfattande och medarbetarnas föreställningar och attityder.

Medarbetarna

Medarbetarnas attityder och beteende är den viktigaste faktorn bakom all utveckling. Det är också det bästa måttet på innovationsklimatet.

Incitament

Vad premieras i organisationen? Vilken är balansen mellan att göra det som planerats och att prova något nytt?

Erbjudande

Organisationens erbjudande är det slutliga resultatet av ert arbete. Men erbjudandet ställer också kraven på hur det arbetet måste utföras.

Eget fokus

I de flesta organisationer finns ett eget fokus, en särskild viljeinriktning. Miljöengagemang, digitalisering eller kanske CSR?

En app för alla medarbetare som stöd i deras innovationsarbete

Appen är en mental stegräknare. Varje dag ställer den tio frågor som hjälper dig och dina medarbetare att reflektera över era vanor och rutiner. Genom att bryta era invanda mönster ökar ni er innovationstakt och i appen visas er utvecklingen och ni kan jämföra er med varandra och med världen.

Frågor

Appen ställer tio olika frågor varje dag. Har du förändrat dina vanor? Har du läst något nytt? Har du hjälpt någon annan? Har du utvecklat dina förmågor?

Hastighetsmätare

I appen får du direkt veta vilken förändringstakt du har. Har den ökat eller minskat? Varje dag får du också ett tips beroende på hur det går.

Uppföljning

Hur har du förändrats jämfört med kollegorna? Hur ligger du till i förhållande till världen?

Nyheter

Ett flöde av spännande nyheter och tips direkt i appen håller dig ajour med innovationer inom alla områden.

Utmärkelser

Från nybörjare till mästare! När du varit extra aktiv - eller ansträngt dig inom något särskilt område - tilldelas du och din arbetsplats grader och utmärkelser.

Organisationens samlade innovationskapacitet - visualiserad

Medarbetarnas utveckling sammanställs och bildar underlag för den grafiska presentationen i Pacetracers Dashboard. Här visas innovationstemperaturen i grupper, avdelningar eller yrkeskategorier. Informationen är självklart avidentifierad, det går inte att följa enskilda medarbetare. I Dashboard visas också förändring över tid och det går att följa upp om, och i så fall hur, organisationen påverkats av olika aktiviteter eller pågående utvecklingsinsatser.

Dashboarden kan integreras med organisationens övriga it-system för få fram hur Pacetracers data korrelerar med annan information. Är sjukskrivningarna i avledningar med högt innovationstempo högre eller lägre? Påverkade senaste löneförhandlingarna medarbetarnas innovationsförmåga? Påverkar budgeten för HR-arbete medarbetarnas innovationsgrad?

Priser

Gratis

För personligt användande.

Appen är gratis och kan användas av vem som helst

 • Mät din utvecklingstakt i appen
 • Jämför din Pace med världen
 • Få nyheter och tips till din mobil
 • Delta i tävlingar med andra användare

0 kr /per månad

LADDA NER
Professional

Mät innovationshastigheten för hela organisationen

Innovationsdiagnos, appen och dashboard

 • Allt som ingår i Free
 • Dina medarbetare kan jämföra sin Pace med världen och organisationen
 • Få två innovationsdiagnoser för organisationen. En i början och en i slutet av perioden
 • Se och analysera organisationens utveckling i Dashboard
 • Få tillgång till taktiska verktyg för att utveckla organisationen

99 tkr /3 mån

Beställ
Enterprise

Pacetracer på licens

Utbildning och licens för intern användning inklusive anpassning av innehåll och resultat/analyser

 • Allt som ingår i Professional
 • Du får licens att använda alla Pacetracers verktyg internt
 • Du får utbildning i att utveckla alla delar i din organisation med Pacetracer
 • Lägg till era egna frågor, pins och utmärkelser i appen.

Ladda ner appen

Appen är gratis och kommer alltid att vara det.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna om Pacetracer

Hör av dig